De afgelopen jaren bereiken ons vele schrijnende verhalen over zelfstandigen, die vanwege gezondheidsproblemen en arbeidsongeschiktheid ernstig in de (financiële) problemen komen of een bijstandsuitkering moeten aanvragen.

Voor zelfstandigen bestaat er immers geen ziektewet. De risico’s van arbeidsongeschiktheid kunnen voor zelfstandigen alleen worden afgedekt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Van de meer dan 800 duizend zelfstandigen zonder personeel met een hoofdinkomen uit ondernemerschap heeft slechts een vijfde  een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) (bron CBS). 

Veel zelfstandigen werken zo lang mogelijk (vaak te lang) door bij ziekte, waardoor het gezondheidsprobleem alleen maar erger wordt en de weg terug naar werk langer. De gevolgen kunnen enorm zijn en een grote impact hebben op u als zelfstandige (en uw gezin).

Het  ZZP Zorgloket is ontstaan om dit probleem op te lossen en de deskundige hulp, nodig om snel (en goed) terug aan het werk te kunnen komen, voor alle zelfstandigen toegankelijk te maken.  

Ons doel is zelfstandigen met of zonder een AOV te helpen zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. 

Het ZZP Zorgloket is er voor u en is gericht op:

  • Bescherming inkomen door herstellen werkvermogen
  • Obstakels uit de weg ruimen (juridisch, gezondheid)
  • Preventief werken aan gezondheid -> risico’s voor u verkleinen

Kortom, Het ZZP Zorgloket is er  om uw  probleem op te lossen: 

  • Resultaatgericht
  • Geen dubbele agenda
  • Geen ander belang dan uw werkvermogen
  • Transparantie in kosten: U betaalt wat u gebruikt en daar beslist u zelf over

Het ZZP Zorgloket wordt uitgevoerd door Expereans B.V., Expereans Financiële Diensten B.V. en hun partners.