Het ZZP Zorgloket helpt u, als u een probleem heeft door arbeidsongeschiktheid.  Wij zorgen ervoor dat u weer snel aan het werk kunt.
Heeft u medische klachten of vragen op het gebied van arbeid en gezondheid? Dan kunt u bij ons terecht!

Wij geloven dat wij de meeste waarde toevoegen als wij u de juiste instrumenten en deskundigheid aanbieden en mede daarmee uw vermogen vergroten om als zelfstandig werkende en denkende ondernemer (te verwachten) arbeids-, juridische- en/of gezondheidsproblemen op te lossen.

Mijn AOV keert niet uit. Wat nu?
Als u het niet eens bent met de bevindingen van de medisch deskundige en de arbeidsdeskundige, aangewezen door de verzekeraar, dan kunt u bij het ZZP Zorgloket een second opinion aanvragen voor het beoordelen van uw arbeidsongeschiktheid.
De second opinion wordt uitgevoerd door zowel een bedrijfsarts als een arbeidsdeskundige, die het oordeel van de verzekeraar onafhankelijk kunnen toetsen.
Deze second opinion wordt in een aantal gevallen vanuit de polisvoorwaarden van uw AOV vergoed.

Kan ik mijn werk alweer (gedeeltelijk) oppakken of staat dit mijn verder herstel in de weg?
De arbeidsdeskundige van het ZZP Zorgloket bekijkt uw gezondheids- en werksituatie met u en geeft daarna aan op welke wijze u uw werkzaamheden kunt organiseren, zodat deze fysiek minder belastend zijn. U krijgt een helder, praktisch en bovenal bruikbaar advies.

Mijn huisarts kan mij niet verder helpen met mijn werk
Daar waar een huisarts zich bezig houdt met het uw herstel, kan een bedrijfsarts van het ZZP Zorgloket beoordelen of u, met uw aandoening, uw werkzaamheden kunt hervatten.
Een bedrijfsarts kijkt niet alleen naar uw medische situatie, maar bespreekt ook uw werksituatie met u.

Arbeidsongeschikt door schuld van een ander. Wat nu?
Als slachtoffer van een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische blunder of misdrijf, wordt u buiten uw schuld om geconfronteerd met gederfde levensvreugd en allerlei juridische en financiële problemen. Op zo’n moment is het belangrijk om direct goed geadviseerd en begeleid te worden. Het ZZP Zorgloket neemt uw juridische zorgen uit handen, zodat u zich kunt richten op hetgeen voor u op dat moment het belangrijkste is, geestelijk en lichamelijk herstel.

Wat kan ik doen om gezond aan het werk te blij­ven?
Het aan­le­ren van een gezonde(-re) leef­stijl en het voor­ko­men van ziekte is voor u van groot belang. Het ZZP Zorgloket kan u helpen als u een (te hoge) werk­druk ervaart, een medi­sche check wilt laten uitvoeren, leef­stijlad­vies wilt ontvangen, behoefte heeft aan advies over het voor­ko­men van of omgaan met con­flic­ten.
U krijgt van ons een persoonlijk en prak­ti­sch advies, waarmee u aan het werk kunt.